Znajome dusze

Wydaje się, że ludzie wymyślili sztukę, by wyrazić to, co niewyrażalne. Rzeźba, obraz, film, literatura piękna, teatr, fotografia, muzyka, można czerpać piękno z tak wielu dziedzin. Jako entuzjastka metafizyki, doszukuję się jej…