Jedyna taka przepowiednia

Jeśli przyjąć, iż najstarszym zawodem świata jest nierząd, to za następny w kolejce do tego wyróżnienia można uznać zawód wróżbity. Od zarania dziejów szukano sposobów, mniej lub bardziej magicznych, by przygotować się…