Jedyna taka przepowiednia

Jeśli przyjąć, iż najstarszym zawodem świata jest nierząd, to za następny w kolejce do tego wyróżnienia można uznać zawód wróżbity. Od zarania dziejów szukano sposobów, mniej lub bardziej magicznych, by przygotować się…

Modlitwa Wojownika

Jestem, kim jestem. W wierze buduję zaufanie. W łagodności jest moja siła. W ciszy spaceruję z bogami. W spokoju rozumiem siebie i świat. W konfliktach odchodzę. W zachowaniu dystansu odnajduję wolność. W…