Poznaj swoje ciało (cz.4) – DUSZA

Najpiękniejszym z dostępnych nam doświadczeń jest tajemnica. Wszelka prawdziwa nauka opiera się na dążeniu do poznania tajemnicy Wszechświata. (Albert Einstein)

Tak jak Bóg nie jest według mnie dziadkiem na chmurce, tak samo Dusza nie jest miłą panią, z którą można się umówić na pogawędkę. To rodzaj energii. Nazywam ją Duszą, bo w naszej kulturze to najpowszechniejsze określenie, jednak co się za nim kryje? Dlaczego projekt, który prowadzę od trzech lat, nosi nazwę: Rezolucja Duszy? Co ta nazwa oznacza? Aby odpowiedzieć na te pytania, zacznę od wyjaśnienia kim, moim zdaniem, jest człowiek oraz jaki jest cel ludzkiej egzystencji. Człowiek jest energią obdarzoną Świadomością. Każdy z nas pojawił się tutaj, aby:

 • doświadczać;
 • dążyć do harmonii energetycznej ciała;
 • rozwijać Świadomość poprzesz poszerzanie percepcji oraz jej INTEGRACJĘ.  

Świadomość współczesnego człowieka została rozbita na cztery aspekty: fizyczny, emocjonalny (astralny), mentalny i duchowy (Świadomość Duszy). Każdy z tych aspektów ma inną wibrację i umożliwia postrzeganie innych poziomów rzeczywistości:

 • świadomość ciała fizycznego postrzega powszechnie znaną rzeczywistość (Matrix – większość ludzi pozostaje na tym poziomie);
 • nasz aspekt emocjonalny funkcjonuje w przestrzeni astralnej (świat astralny niższy i wyższy);
 • świadomość mentalna postrzega świat mentalny (świat aniołów, wniebowstąpionych mistrzów);
 • świadomość duchowa ma najwyższe wibracje, na tym poziomie komunikujemy się z Duszą, która ma bezpośrednie połączenie ze ŹRÓDŁEM, dopiero na tym poziomie przestaje obowiązywać dualność.

 Każdy ze światów: fizyczny, astralny, mentalny i duchowy ma odmienną charakterystykę, właściwości, jest zamieszkiwany przez określone istoty. Cztery aspekty naszej Świadomości znajdują się w naszych 9 ciałach energetycznych, stąd czasem mowa o czterech ciałach subtelnych. Nasze 9 ciał energetycznych oraz 4 aspekty Świadomości tworzą razem 13 części składowych naszej natury energetycznej, odpowiadające 13 wymiarom ziemskim (12 + Wymiar Boski). O tym, jak widzę energetykę, pisałam w pierwszej części artykułu: http://rezolucjaduszy.pl/2019/01/09/poznaj-swoje-cialo-cz-1-energetyka/ . I tak:

 • ciało fizyczne, eteryczne, fizjologiczne tworzą ASPEKT FIZYCZNY ŚWIADOMOŚCI ;
 • ciało emocjonalne, bolesne i astralne tworzą ASPEKT EMOCJONALNY (ASTRALNY);
 • ciało mentalne i świetliste tworzą ASPEKT MENTALNY;
 • ciało duchowe tworzy ASPEKT DUCHOWY (Świadomość Duszy).

Dopiero w procesie INTEGRACJI tych czterech aspektów uzyskujemy kompletną ludzką Świadomość. Taki jest cel rozwoju duchowego. Rezolucja to uchwała powstała w wyniku zgromadzenia, Rezolucja Duszy to deklaracja wszystkich czterech aspektów mojej Świadomości. To wiedza zawarta w kolejnych artykułach, do których inspiracje czerpię korzystając ze spektrum możliwości mojej Świadomości.  Zdobywanie wiedzy, liczne medytacje i rożne praktyki duchowe doprowadziły mnie do PROCESU INTEGRACJI, u niektórych przebiega on spontanicznie, może też do niego dojść na skutek spożywania substancji psychoaktywnych czy hipnozy. Jednak integracja jest wtedy tymczasowa i niekoniecznie w pełni świadoma. Człowiek, w wyniku pewnych modyfikacji, został odcięty od pełni możliwości własnego mózgu. Jednak pragnienie powrotu ( INTEGRACJI) jest w nas głęboko zakorzenione. Stąd takie filmy jak Limitless (Jestem Bogiem) czy Lucy – warte obejrzenia. Ale czy trzeba czekać na pojawienie się magicznej pigułki?  

Czym jest Dusza?

Dla mnie Dusza to emanacja Energii Źródła. Przejawia się ona w dwóch miejscach: jako energetyczna matryca naszego ciała (duch, mała dusza) oraz Świadomość połączona bezpośrednio ze Źródłem (dusza pierwotna, Wyższe Ja, Nadświadomość), która może przebywać w wielu ciałach, wymiarach oraz światach jednocześnie. Te dwie emanacje (ducha i duszy) nazywam Duszą – przez „D”. Każda Dusza rodzi się w Źródle i do niego wraca, niektóre mają po prostu dłuższą drogę.  

Gdzie Dusza dokładnie się znajduje?

Duch to matryca energetyczna naszych 9 CIAŁ SUBTELNYCH. Dodatkowo mamy dostęp do Świadomości (Pamięci) Duszy poprzez dwa miejsca w naszym ciele – PODŚWIADOMOŚĆ i PRZESTRZEŃ SERCA.

Czy wszyscy mają Duszę?

Tak. Brak poczucia Duszy wiąże się, według mnie, z zanikiem naturalnego połączenia między Świadomością Duszy, a naszym świadomym umysłem (rozumem).  Jedyne, co może się od nas oderwać to jedno (lub więcej) z ciał energetycznych; i tak utrata naszego ciała duchowego w niektórych rdzennych kulturach jest interpretowana jako „utrata Duszy”.

Przywykliśmy do funkcjonowania jedynie poprzez nasz FIZYCZNY ASPEKT percepcji (który został opisany w części drugiej artykułu: http://rezolucjaduszy.pl/2019/01/19/poznaj-swoje-cialo-cz-2-swiadomosc/ ), i dlatego w tak wielu ludziach brak wiary w inne możliwości postrzegania rzeczywistości.  A tylko poprzez proces INTEGRACJI jesteśmy w stanie wyrwać się z iluzji chorób, niedostatku, a co najważniejsze – ŚMIERCI.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *