Wizjoner czy zabobonnik? Kim jest współczesny alchemik?

MODLITWA ALCHEMIKA:

Wszechmocny DUCHU ŚWIATŁA, który świecisz poprzez Kosmos, przyciągnij mój płomień harmonii bliżej Ciebie.

Wznieś mój ogień z ciemności, o magnesie ognia, który jest jednym z Całością.

Unieś mą Duszę, choć jest potężna i silna.

Najjaśniejsze Światło, nie odwracaj się ode mnie, lecz wciągnij mnie z mocą, bym stopił się w Twym ogniu; stał się Jednością ze wszystkim i wszystkim w Jednym; ogniem prądu Życia i jednym ze Świadomością.

Do niedawna alchemik kojarzył mi się ze zgrzybiałym staruchem, który w czeluściach swej pracowni bezskutecznie próbuje przemienić ołów w złoto, czy wynaleźć eliksir młodości. Tymczasem współczesna definicja alchemii to, według mnie, mocno zniekształcone echo DAWNEJ WIEDZY. Wiedzy pochodzącej z czasów, kiedy mistycy byli naukowcami, a naukowcy – mistykami. Wiedzy z czasów, kiedy materia i duch stanowiły JEDNO. Po raz pierwszy przekazał ją Thot, uznany później za boga (więcej o nim możecie przeczytać w moim poprzednim artykule:
http://rezolucjaduszy.pl/2018/11/10/to-warto-wiedziec-egipska-szkola-niesmiertelnosci-prawego-i-lewego-oka-horusa/ ). Wiedza Thota, pilnie strzeżona, przekazywana była starannie wyselekcjonowanym adeptom szkół i stowarzyszeń. Jednym z najbardziej znanych spadkobierców jego idei był Pitagoras, który w roku 529 p.n.e. na obszarze starożytnej Grecji założył swoją szkołę. Za ujawnienie zdobytych w niej informacji groziła śmierć. Myślicie, że Pitagoras tak bardzo bał się, że ktoś niepowołany pozna tajemnicę trójkątów prostokątnych? Innego zdania był Platon, uważał, iż pilnie strzeżone egipskie tajemnice powinny być ujawnione szerszemu gronu, założył w tym celu własną szkołę. W IX wieku n.e. kulturową spuściznę antyku przejęli muzułmańscy uczeni. Zmodyfikowali oni teorię czterech żywiołów. Do ziemi, powietrza, ognia i wody, będących podstawowymi elementami materii, dodali dwie zasady bezpośrednie (siarkę i rtęć), z których złożone były wszystkie metale. Z tego też powodu, uznano, że manipulując tymi dwoma zasadami, można otrzymać dowolny z metali, np. zmienić ołów w złoto. Ponieważ nie rozumieli oni istoty egipskiej wiedzy alchemicznej, która mówiła w głównej mierze o doskonaleniu ducha, a nie materii – dalsze dzieje alchemii jako nauki były początkiem jej końca. Zmodyfikowana wiedza alchemiczna została zaszczepiona w średniowiecznej Europie, jednak jej duch został już dawno utracony. W 1661 roku zostało wydane dzieło The Skeptical Chymist, w którym zauważono, że niektóre substancje, poddawane wpływowi Wulkana (podgrzewaniu), nie dają się rozłożyć na prostsze elementy, co stawia pod znakiem zapytania koncepcję czterech żywiołów. Zostało wprowadzone pojęcie pierwiastka, a alchemia została z czasem zastąpiona nową dziedziną nauki – chemią. W dzisiejszym artykule chcę przedstawić Wam obraz współczesnego alchemika, jest to wizja inspirowana wiedzą przekazaną przez Thota, która zachowała się na tak zwanych Szmaragdowych Tablicach oraz wiedzą o Świętej Geometrii przekazaną przez Platona. Wzbogaciłam ją o współczesną wiedzę z zakresu fizyki kwantowej. Myślę, że jeszcze nie jesteśmy gotowi do odkrycia wszystkich tajemnic, zawartych w przekazie Thota. Ale po dwóch tysiącach lat życia w uśpieniu, nastał czas, by spróbować …

WSZYSTKO JEST CZĘŚCIĄ WSZYSTKIEGO

Współczesny alchemik wie, że jest dzieckiem Kosmosu, ale jednocześnie wie, że sam też jest niczym Kosmos.

Wszystko jest ze sobą powiązane. Życie istot w Oceanie Atlantyckim jest zależne od piasków Sahary, promieniowanie kosmiczne nie jest dla nas destrukcyjne dzięki pokrywie lodowej Arktyki, każda ziemska istota ma wpływ na harmonię całej planety. A ludzie – w szczególny sposób, ponieważ po raz pierwszy w znanej nam historii stali się realnym zagrożeniem dla całego jej życia. Uważam, iż wiele prawdy kryje się w stwierdzeniu, że jeśli zginie ostatnia pszczoła następni w kolejce będą ludzie. Najwyższa pora zbudzić się ze snu. Najwyższa pora, by ludzie cywilizacji zaczęli słuchać mądrości starszyzn rdzennych plemion, nasi przodkowie nie utracili więzi z Matką Ziemią. My już nie dostrzegamy jej znaków, nie słyszymy jej ostrzeżeń, nie czujemy zmieniających się energii. Straciliśmy swój boski blask, jedyną drogą, by go odzyskać jest zmiana sposobu percepcji – poszerzenie naszej Świadomości.

Ilustracja przedstawia obraz energetyczny człowieka (najjaśniejszy punkt w środku to ciało świetliste w kształcie tetraedru gwiaździstego, ciało duchowe to dodekaedr oraz toroidalne pole magnetyczne, które generuje przestrzeń serca). Wielkość pola energetycznego jest indywidualna i jest zależna od stopnia rozwoju Świadomości.

WSZECHŚWIAT JEST PORZĄDKIEM

Współczesny alchemik bada naturę Wszechświata.

Jak działa Wszechświat? Z czego jest zbudowany? Czym jest otaczająca nas rzeczywistość? Jakie panują w niej prawa? Kim jesteśmy? Zadawanie pytań to część naszej natury. Odpowiedzi ukryte są w sercu każdego z nas, jednak tylko nieliczni mają odwagę, by tam dotrzeć. Wszystko jest liczbą – mawiał Pitagoras. To prawda. Wszystko jest zbudowane z energii, a ENERGIA JEST ZAKODOWANA W NUMERYCZNYCH SEKWENCJACH. Naturalną manifestacją Źródła jest boska proporcja Phi 1.618.

Źródło: http://nextews.com/e7521321/

Poprzez porządek znajdziesz drogę. Czyż nie widziałeś, że Słowo wyłoniło się z chaosu? Szukaj w twoim życiu nieporządku; wnieś w twe życie porządek i równowagę, przezwycięż wszelki emocjonalny chaos, a zaznasz w swym życiu porządku. Porządek stworzony z chaosu, przekaże Ci Słowo Źródła oraz da Ci moc cykli i uczyni twą Duszę jedną mocą, która swobodnie przemierzy wieki, jako doskonałe Słońce Źródła.

„Szmaragdowe Tablice”

Wyraz SŁOWO oznaczał w starożytnych tekstach DŹWIĘK, czyli CZĘSTOTLIWOŚĆ (wibrację). Wszystko, co nas otacza to fale energii i ich wibracje – to Porządek Wszechświata, który przejawia się w pewnych geometrycznych formach. Istnieje kilka regularnych brył, z których dosłownie zbudowany jest nasz Świat. To wiedza przekazywana w dawnych kulturach, którą dzięki postępowi technicznemu dopiero zaczynamy ponownie odkrywać.


Liczby jako język Świadomości kreują fundamentalne bloki geometrii, które budują KWIAT ŻYCIA –wszystko się w nim zawiera.

TAJEMNICA WSZYSTKICH TAJEMNIC

Rolą współczesnego alchemika jest obudzenie ducha w materii.

Starożytnej teorii o czterech żywiołach nie należy traktować jedynie w sposób dosłowny. To nie tylko ziemia, woda, ogień i powietrze; to również cztery aspekty naszej Świadomości; to też cztery znane nam siły, które kształtują rzeczywistość. Celem alchemika jest odnalezienie piątego elementu. Poszukuje on zagubionej cząstki, która jednoczy ducha z materią.

CZTERY ELEMENTY PODSTAWOWE

Żywioł: ziemia; bryła: SZEŚCIAN; siła: grawitacja; nośniki oddziaływania: elektrony krążące wokół jądra atomu; element świadomości człowieka: ŚWIADOMOŚĆ FIZYCZNA.

Żywioł: woda; bryła: IKOSAEDR; siła: oddziaływanie silne; nośniki oddziaływania: kwarki, antykwarki, gluony; element świadomości człowieka: ŚWIADOMOŚĆ EMOCJONALNA (ASTRALNA).

Żywioł: ogień; bryła: TETRAEDR; siła: elektromagnetyzm; nośniki oddziaływania: fotony;
element świadomości człowieka: ŚWIADOMOŚĆ MENTALNA.

Żywioł: powietrze; bryła: OKTAEDR; siła: oddziaływanie słabe; nośniki oddziaływania: bozony; element świadomości człowieka: ŚWIADOMOŚĆ DUCHOWA.

PIĄTY ELEMENT

Żywioł: eter (piąty element, który ŁĄCZY DUCHA Z SIŁAMI PODSTAWOWYMI); bryła: DODEKAEDR; siła: energia piramidy; nośniki oddziaływania: implozja energii emanującej jako złote spirale albo vorteksy;
element świadomości człowieka: ŚWIADOMOŚĆ DUSZY.

Arabskie słowo alchemia zawiera w sobie grecki rdzeń chymeia – łączyć, stapiać. Tak jak ogień pozwalał średniowiecznym alchemikom stapiać i łączyć metale, tak czyste serce pozwala współczesnemu alchemikowi stopić ciężar własnego strachu i rozświetlić drogę wiodącą ku górze. Bo, jak twierdzi Thot, nie liczy się nic – tylko wzrost Duszy. Na koniec chcę przytoczyć Wam jedną z najbardziej zwięzłych, ale też najbardziej trafnych, porad życiowych zawartych w Szmaragdowych Tablicach.

MĄDROŚĆ ALCHEMIKA:

  • nie przywołuj strachu;
  • słuchaj serca;
  • czyń miłość;
  • dziel się.

Alchemik jest tym, kto szuka kamienia filozoficznego, tym, kto zmienia pospolite metale w złoto, tym, kto szuka uniwersalnego rozpuszczalnika, i na koniec, eliksiru długiego życia. 

Kamień filozoficzny: alchemik pragnie jak najbardziej rozwinąć się wewnętrznie, osiągnąć niewiarygodny poziom świadomości, dzięki czemu będzie mógł wznieść się do innych wymiarów.

Eliksir długiego życia oznacza osobę, która akceptuje swoje życie, żyje pełnią, a jednocześnie nie popada w samozniszczenie.

Uniwersalny rozpuszczalnik to osoba, która rozwinęła w swoim sercu boską miłość. Miłość rozpuszcza wszystko, co stawia opór. 

Alejandro Jodorowsky PSYCHOMAGIA

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *